Beleggingsbeleid Shell Pensioen levert positieve bijdrage aan VN-doelen

In 2015 kwamen alle lidstaten van de Verenigde Naties (VN) overeen om de samenleving en de planeet tegen 2030 weer op een duurzame koers te brengen. Ze schoven daarbij 17 duurzame ontwikkelingsdoelen naar voren, die vaak met hun Engelse afkorting SDG’s worden aangeduid (Sustainable Development Goals). Deze doelen moeten gerealiseerd zijn in 2030. Shell Pensioen wil met zijn beleggingsbeleid een positieve bijdrage leveren aan die doelen. 

Video SDG's

Alle 17 SDG’s op een rij

De doelstellingen van 17 SDG’s beslaan 5 grote thema’s – mensen, planeet, welvaart, vrede en en partnerschap. Ze slaan telkens zowel op economische, sociale als op ecologische onderdelen in de samenleving. 

De eerste 5 SDG’s zijn typische mensen-doelstellingen: geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs en gendergelijkheid. Een typische welvaart-doelstelling is SDG8: waardig werk en duurzame economische groei. SDG13 (klimaatactie), SDG14 (leven in het water) en SDG15 (leven op het land) zijn mooie voorbeelden van planeet-doelstellingen. Vrede vinden we vooral terug in SDG16 (vrede, veiligheid en sterke publieke diensten), partnerschap in SDG17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken).

De SDG’s gelden in alle landen en voor alle mensen.

Alle SDG’s zijn:

Keuze van Shell-deelnemers: focus op 4 SDG’s:

Om het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van Shell Pensioen nog concreter te maken, is in 2019 besloten om binnen de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen de nadruk te leggen. We vroegen u en uw (oud-)collega’s daarom wat u belangrijk vindt. Ongeveer 7000 deelnemers gaven hun mening in ons onderzoek van 2020. De belangrijkste bevindingen delen we hier.

Betaalbare en duurzame energie

Shell streeft 4 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) actief na: Betaalbare en duurzame energie, Duurzame steden en gemeenschappen, Klimaatactie en Gendergelijkheid. Van deze doelen is ‘Betaalbare en duurzame energie’ bij u favoriet. Dit doel wordt gezien als het meest aantrekkelijk en ook het meest passend bij Shell.

Niet doorslaggevend bij financiële zaken

De helft van u laat duurzaamheid meespelen bij financiële zaken. Onder verantwoord beleggen wordt voor een groot deel het realiseren van een goed rendement en zekerheid voor de toekomst verstaan. In mindere mate het beleggen in duurzame fondsen.

Behoefte aan informatie

U houdt zich niet actief bezig met de inhoud van uw pensioenregeling; het vertrouwen in het Shell Pensioenfonds is groot. Ook vindt u het belangrijk dat Shell Pensioen verantwoord belegt. Tweederde van de ondervraagden wil graag op de hoogte worden gehouden over het beleggingsbeleid.

Een aantal van uw (oud) collega’s hebben hun mening gedeeld over de verschillende SDG’s, lees hier het artikel.