Samenwerkingen zijn de sleutel
tot succes

De basis voor ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid is gelegd met de erkenning van de ‘Global Compact-criteria’. Dat zijn de wereldwijde gedragsregels van de Verenigde Naties (VN). Zij zien toe op de naleving van internationale mensen- en arbeidsrechten, milieu en corruptiebestrijding.

In 2018 zijn deze aangevuld met de 17 duurzaamheidsdoelen van de VN (Sustainable Development Goals, SDG’s). Ook werd in 2018 het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-convenant (IMVB) getekend door meer dan 70 Nederlandse pensioenfondsen die samen bijna 90% van het belegd vermogen vertegenwoordigen. Een samenwerking om bedrijven te beïnvloeden verantwoord te ondernemen. Door de ondertekening van het IMVB-convenant sluit het MVB-beleid nog beter aan bij de internationale normen.